EU logos

„Вярно казват, че алкохолното опиянение е чист срам, а опиянението от вода е същински възторг.“

- Ян Мартел